Size uygun şirket tipi hangisi?

Şahıs işletmesi, Limited Şirket, Anonim Şirket gibi seçeneklerden size uygun olanı seçmeniz, doğru tercihi yapmanız gerekmektedir... Devamı »

Limited Şirket Kuruluşu İçin Gerekli Belgeler

6102 sayılı Yeni TTK sonrası Limited Şirket Kuruluşu için gerekli belgeler... Devamı »

Anonim Şirket Kuruluşu İçin Gerekli Belgeler

6102 Sayılı Yeni TTK\'ya göre Anonim Şirket Kuruluşu için gerekli bilgi ve belgeler başlıklar halinde... Devamı »

Şirket Kurmanın Faydaları

Şirket Kurmanın Faydaları Devamı »

Kurumsal Vizyonun Faydaları

Kurumsal Vizyonun Faydaları Devamı »

1 Temmuz 2012 itibariyle yürürlüğe giren 6102 sayılı Yeni TTK sonrasında tek ortaklı limited şirket ve anonim şirket kuruluşu mümkün hale geldi... Devamı »

Şirketlerin 6102 sayılı yeni TTK ile getirilen otomatik tasfiye uygulamasına ilişkin beklediği tebliğ nihayet yayınlandı.... Devamı »

 

Limited Şirketlerde Ortakların Borçlara Karşı Sorumluluğu

Mali Müşavir Cihat ERTÜRK

www.cihaterturk.com

 

Company Formaiton in Turkey

 

About company registry information is here for our clients;

At the crossroads between Europe and Asia, offering a welcoming environment for all foreign investors, Turkey is known and broadly recognized as a major commercial hub.

Although with the new Commercial Code in force, company formation process has been simplified and can now be conducted quite hassle-freely, clients should still fulfill the following prerequisites in order to successfully registering their Turkish business:

WRITE TO US ABOUT YOUR QUESTIONS: info@limitedsirketkur.com

1) Once the decision to incorporate a company in Turkey has been taken, clients should provide the 3 company names at their choice. The name must indicate the company’s scope of activities, e.g. foreign trade, and must equally contain the type of entity, e.g. limited company. In addition to the thorough consideration clients must give to their business name, they should also provide details pertaining to the shareholding & directorship structure, and to the actual activities the company shall conduct. Depending on the shareholding structure, i.e. whether the company will be incorporated by natural persons or legal entities, the documents necessary in the first stages of the incorporation will include, but not limited to: passport copies of the directors and shareholders, information regarding their residential address, trade register certificate showing that the founding company is duly registered in the country of origin, articles of association of the founding company, certificate of incorporation etc. It is equally important mentioning the fact that part of the above documents will need to be apostilled in the country of origin and that all the above documentation and information must be translated into Turkish by a sworn translator and thereafter notarized via Power of Attorney, should the clients decide not to be physically present for the registration procedures, in front of a Turkish Notary Public. 

Our Services for Registry Company

İNTERGON’s  services to its foreign clients are mainly focused on transposing the international business informations according to Turkish style business and Turkish Trade Law. Main services of  İNTERGON consulting are business development, turkey company setup, tax and Turkish Accountancy according to Turkish Taxation Laws, advisory about business opportunities, financial reporting according to GAAP and IFRS.
İNTERGON  Consulting supports its clients with delicate and cost effective services of, Corporate Setup and Compliance, Taxation Services of vary disciplines and necessities, Accountancy Services and Regular Compliance Services according to Turkish Trade and Tax Laws.

Şirketlere Kolay Tasfiye Tebliği Yayınlandı

Şirket Tasfiyesi Tebliği
Şirket Tasfiyeleri

Şirket Tasfiyelerine Kolaylık konulu tebliğ yayınlandı..

MÜNFESİH OLMASINA VEYA SAYILMASINA RAĞMEN TASFİYE EDİLMEMİŞ ANONİM VE
LİMİTED ŞİRKETLER İLE KOOPERATİFLERİN TASFİYELERİNE VE TİCARET
SİCİLİ KAYITLARININ SİLİNMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; münfesih olmasına veya sayılmasına rağmen tasfiye edilmemiş anonim
ve limited şirketler ile kooperatiflerin, ilgili kanunlardaki tasfiye usullerine uyulmaksızın tasfiyelerine ve ticaret sicili kayıtlarının silinmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı mülga Türk Ticaret Kanununda sayılan sebeplerle münfesih olan veya sayılan anonim ve limited şirketleri; 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun yürürlük tarihinden itibaren iki yıl içinde münfesih olacak anonim ve limited şirketler ile 24/4/1969 tarihli ve 1163
sayılı Kooperatifler Kanunu uyarınca halen münfesih olan veya 1/7/2014 tarihine kadar münfesih olacak kooperatifleri
kapsar.

Kâr Payı Avans Dağıtım Tebliği Yayınlandı

6102 Sayılı yasa sonrası ortağın şirketten borç alması yasaklanınca tek yol kâr payı avansı oldu. Uzun süredir beklenen Kâr Payı Avansı tebliği yayınlandı.

9 Ağustos 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28379

KÂR PAYI AVANSI DAĞITIMI HAKKINDA TEBLİĞ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Size Uygun Şirket Tipi Hangisi?

 Size Uygun Şirket Tipi                                            Yatırımlarınızdan maksimum verim ve getiri almanız doğru şirket tipini seçmeniz ile doğrudan ilgilidir. Kuruluşta verilen doğru kararlar hem karlılığınızı artıracak hem de gereksiz prosedürlerden kurtulmanızı sağlayacaktır. Aşağıda şirket türleri ile ilgili bazı bilgileri bulabilirsiniz. Tavsiyemiz ise uzmanlarımız ile irtibata geçmeniz ve size özel durumların size özel olarak değerlendirilmesini istemenizdir.

6335 Sayılı Yasa İle TTK’da Şirket Tasfiyelerine Kolaylık Geldi

6335 Sayılı Yasa İle Şirket Tasfiyelerine Getirilen Kolaylık (E-Yaklaşım)

Yazar: Cihat ERTÜRK*

E-Yaklaşım / Ağustos 2012 / Sayı: 236

I- GİRİŞ

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlüğe girmesine günler kala tartışma konusu olan bazı maddeler 6335 sayılı Yasa([1]) ile değiştirildi. 6335 sayılı Yasa ile getirilen değişikliklerle birlikte 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu 01.07.2012 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi. 6335 sayılı Yasa ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na eklenen geçici 7. madde ile gayri faal şirketlerin tasfiyesi kolaylaştırıldı.

Yeni Şirket Kuruluşu 10 Dakika Sürecek

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, şirket kuruluş işlemlerini 10 dakikaya indirmek için hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyor. 

Anonim Şirket Kuruluşu İçin Gerekli Belgeler

Anonim Şirket kuruluşunda ihtiyaç duyulan belgeler listesi aşağıdaki gibidir;

  • Dilekçe (bağlı olacağı vergi dairesi belirtilmeli, yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
  • 3 sayfadan oluşan Kuruluş bildirim formu (ilgili yerler doldurularak yetkili tarafından imzalanmalıdır – 3 nüsha, yabancı sermaye var ise 4 nüsha)
  • Noter tasdikli ana sözleşme (4 nüsha)  

Limited Şirket Kuruluşu İçin Gerekli Belgeler

Limited Şirket Kuruluşunda gerekli olan belgeler aşağıda listelenmiştir;

  • Dilekçe (bağlı olacağı vergi dairesi belirtilmeli, yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya  onaylı sureti eklenmelidir)
  • 3 sayfadan oluşan Kuruluş bildirim formu (ilgili yerler doldurularak yetkili tarafından imzalanmalıdır – 3 nüsha, yabancı ortak var ise 4 nüsha)
  • Noter tasdikli ana sözleşme (4 nüsha)

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.